Bonifraterska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Bonifraterska
  • basement
  • Warsaw Uprising
  • housing
  • children
  • W pierwszych dniach powstania warszawskiego dom Aleksandry Czubek został spalony i musiała się ukrywać z małą Lilianą w piwnicy sąsiedniej kamienicy.