Given name: Julian Family name: Wolman

  • NO
  • Julian
  • Wolman
  • No data
  • From Warsaw
  • Kazimierzowska 47
  • Jewish
  • Julian Wolman zżoną Janiną kilkakrotnie otrzymywali od Stanisławy Karsov-Szymaniewskiej papiery aryjskie. Po każdym spaleniu mieszkania mieszkali u niej po kilka, kilkanaście dni. Dla rodziny Wolmanów Szymaniewska uzyskała stałą zapomogę w kwocie 1000 zł.

  • Relacja Stanisławy Karsov-Szymaniewskiej „Hanny”

  • 331- 338