Given name: Janina Family name: Wolman

  • NO
  • Janina
  • Wolman
  • No data
  • From Warsaw
  • Kazimierzowska 47
  • Jewish
  • Janina Wolman z mężem Julianem kilkakrotnie otrzymywali od Stanisławy Karsov-Szymaniewskiej papiery aryjskie. Po każdym spaleniu mieszkania mieszkali u niej po kilka, kilkanaście dni. Janina Wolmanowa w pewnym okresie mieszkała u niej nawet przez wiele tygodni. Jej córka Alina korzystała z zameldowania u Szymaniewskiej. Dla rodziny Wolmanów Szymaniewska uzyskała stałą zapomogę w kwocie 1000 zł.

  • Relacja Stanisławy Karsov-Szymaniewskiej „Hanny”

  • 331- 338