Given name: Unknown Family name: Szwajcer

  • YES
  • Male
  • Szwajcer
  • Szwajcar?
  • a mediator between the Transferstelle and the Suply Section of the Judenrat in delivery of vegetables to the Ghetto (13 December 1942)

  • civil servants
  • Czerniakow, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 253