Given name: Rudolf Family name: Schoerer

  • YES
  • Male
  • Rudolf
  • Schoerer
  • SS-Oberscharfuehrer in Warsaw Gestapo, dealt with Jewish affairs

  • Germans
  • the SS

  • Czerniakow, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 156