Given name: H. Family name: Rotenberg

 • YES
 • Male
 • H.
 • Rotenberg
 • Od stycznia 40r. w składzie Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej. Kierownik Wydz. Zaopatrywania , stał na czele Głównej Komisji Aprowizacyjnej (która z kolei stała na czele Wydziału Zaop.). Przewodniczący Komisji Rozdzielczej i Komisji Zakupów i członek Komisji Dyspozycyjnej Wydz. Zaop. - grudzień 1941r.
  Kierownik Sekcji Zaopatrywania Wydziału Kuchen Ludowych (lato 41r.)

 • civil servants
 • i Iup2, Ring II, 90, s. 12

 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 91, s. 1, 3,5