Given name: siostra Riny Antopolskiej Family name: nieznane

 • NO
 • Female
 • siostra Riny Antopolskiej
 • nieznane
 • Finkiel
 • Yes
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • getto warszawskie; Rabka; Warszawa ul. Lisowska 38; ul. nieznana
 • Jewish
 • good
 • in an apartment
 • Siostra Riny Finkiel, mężatka. Uciekła z getta i wyjechała do Rabki, z której musiała po jakimś czasie uciekać. Przyjechała do Warszawy i poszła do Leokadii Majewskiej, matki trojga dzieci, u której ukrywała się jej siostra. Leokadia załatwiła jej metrykę u księdza Tuszyńskiego (lub Truszyńskiego) na Marymoncie. Na jej podstawie wyrobiła jej prawdziwe kenkarty w biurze na ul. Marii Kazimiery 21. Zameldowała ją u siebie, a po trzech tygodniach wynajęła dla niej samodzielny pokój. Majewska pomogła w ten sam sposób jej mężowi, który uciekł z obozu w Rembertowie. Oboje po wojnie zamieszkali w USA.

 • administrative, help
 • other help, contacts with other Jews , stranger, long-lasting help, housing assistence