Given name: Lekarz okulista Family name: NN

 • NO
 • Male
 • Lekarz okulista
 • NN
 • NN
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • ul. Śniadeckich 23
 • Polish
 • higher
 • on surface
 • other danger
 • Przychodzi na prośbę Tadeusza Gebethnera do jego mieszkania, gdzie ukrywa się wiele osób, m.in. Solomon Abrahamer, który nie wychodzi ze służbówki. Ma problemy z oczami. Okulista przychodzi w czasie, kiedy strona Śniadeckich z kamienicą Tadeusza jest zaciemniona; obawiają się dozorcy, który jest niepewny i może donieść. Okulista operuje przy świeczkach. „Ten zabieg uratował go od ślepoty, z tem, że musiał mieć długą rekonwalescencję i musiał mieć czarną opaskę na oczach i więcej ten lekarz nie przyszedł”.

 • Poles operations, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , illness, hosts, other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , individual help , one-off help, material help , with Aryan documents , acquaintances
 • Str. 15 – 16