Given name: Michał Family name: Lityński

 • NO
 • Male
 • Michał
 • Lityński
 • 1906-00-00
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polish
 • higher
 • other
 • Lekarz. Był ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych w szpitalu Ujazdowskim. Działał w AK. W czasie okupacji udzielał pomocy Żydom na terenie szpitala. Dostarczał też świadectw chrztu, niezbędnych do wyrobienia kenkart. Współpracował z ewangelickoaugsburskim pastorem Feliksem Gloehem. Przekazał około 50 takich dokumentów Żydom ukrywającym się na terenie szpitala. Nie przyjmował honorariów, często też zaopatrywał bezpłatnie swoich pacjentów w leki trudne do zdobycia.

 • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help, work
 • other help, Polish underground movement , The Righteous Medal , medical