Given name: Bronka Family name: Langnas

 • YES
 • Female
 • Bronka
 • Langnas
 • No data
 • From Warsaw
 • Nieznany
 • Jewish
 • on surface
 • Jest w getcie, działaczka lewicowa, należy do ZNMS. Działa w konspiracyjnym ruchu lewicowym, jako łączniczka, współpracując z Polskimi Socjalistami i Wydziałem Sabotażu i Dywersji PPS. Pracuje przy kolportażu prasy socjalistycznej.

 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, activity, Intelligentsia, underground movement, armed resistance, Poles, rescue attempts, awareness of Holocaust, around the author, Jews
 • Str. 3 – 4