Given name: Henryk Family name: Grabowski

 • NO
 • Male
 • Henryk
 • Grabowski
 • 1913-00-00
 • Yes
 • From Warsaw
 • Czerniaków
 • Podchorążych 2a
 • Polish
 • in an apartment
 • Przed wojną należał do harcerstwa, grupy która kontaktowała się z Haszomer Hacair. Pod koniec 1941 r. uczestniczył w spotkaniu w Warszawie, na którym obecni byli działacze żydowskiego ruchu oporu: Mordechaj Anielewicz, Icchak Cukierman, Josef Kapłan, Cywia Lubetkin, oraz ze strony polskiej Irena Adamowicz i Stanisław Hajduk. Grabowski jeździł do gett w Wilnie, Białymstoku, Grodnie. W jego warszawskim mieszkaniu bywali m.in. Chaju Grosman, Arie Wilner, Edek Boraks. Na początku 1943 r. w ich mieszkaniu kurował się Arie Wilner, którego Grabowski wydostał z obozu na terenie starej cegielni, blisko pl. Szembeka.

 • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , The Righteous Medal , with Aryan documents