Given name: Jerzy Family name: Dębiński

 • NO
 • Male
 • Jerzy
 • Dębiński
 • około 1932
 • Yes
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw, Śródmieście, Wola
 • Wolska; Leszno; Jabłonna; Kraków
 • Jewish
 • on surface , in an apartment
 • Ojciec Jerzego ma sklep na Chłodnej. Po utworzeniu getta zostają wyrzuceni z mieszkania na Wolskiej; ojciec pracuje na placówce. W czasie Wielkiej Akcji ginie niemal cała ich rodzina, Jerzy z matką wychodzą na aryjską stronę; mieszkają u znajomego. Ojciec ginie w czasie powstania w getcie. Jerzy z matką trafiają do obozu w Pruszkowie. Jerzy ucieka i wałęsa się samodzielnie, pracując na wsi. Zimą 1944 trafia do klasztornego sierocińca; RGO kieruje go do innego zakładu, w Krakowie. Stamtąd także ucieka. Wraca do Warszawy, odnajduje matkę.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, Ghetto liquidation, housing, help, work, private/everyday life
 • children, hosts, other help, monastery/church, long-lasting help, housing assistence , work, acquaintances
 • Str. 1 (9)