Given name: nieznane Family name: chłopiec

 • YES
 • Male
 • nieznane
 • chłopiec
 • 8 lat
 • From Warsaw
 • Jewish
 • W czasie powstania w getcie na tym samym podwórzu, gdzie mieszkała rodzina Wakszlaków, Niemcy znaleźli schowanych ludzi i zabili wszystkich, oprócz 8-letniego chłopca. Jego rodziców zabili na jego oczach. Nakarmili go; chłopiec znał wiele bunkrów i pomagał Niemcom je odkrywać.
  Wskazął też bunkier, w którym ukryła się rodzina Wakszlaków.

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • children, Germans, blackmail