Given name: Anton Family name: Axer

  • YES
  • Male
  • Anton
  • Axer
  • No data
  • Jewish
  • Prowadził w getcie kurs grafiki, na który chodziła Janina Jasińska (Janina Jakubowicz). Po roku szkoła została zamknięta.

  • study/teaching/learning