Given name: Jakub Family name: Atłasowicz

 • YES
 • Jakub
 • Atłasowicz
 • Yes
 • From Warsaw
 • Śródmieście, Wola
 • ul. Żelazna 37
 • ul. Nowolipie 54, ul. Szczęśliwa 13, ul. Marszałkowska, ul. Pańska 6, Pawiak, ul. Pawia, Włochy, Izrael
 • Jewish
 • other, basement, attic, in an apartment
 • money
 • delation/denunciation, other danger
 • Ojciec Józefa Atlasowicza, mąż Chany, z domu Lindwasser. Poza najstarszym Józefem Jakub ma trzy młodsze córki. Ma zakład stolarski. Po wybuchu wojny idzie z rodziną do getta, dzięki pomocy Jerzego Wunsche zakłada szop stolarski, później razem z Józefem pracuje w szopie Schillinga. W czasie Wielkiej Akcji Chana Atłasowicz i jej córki zostają wywiezione do Treblinki. Jakub i Józef biorą udział w powstaniu w getcie, na skutek donosu zostają zatrzymani przez Niemców w bunkrze. Uciekają z transportu do Treblinki, ukrywają się. Czekają w Hotelu Polskim na znalezienie im kryjówki. W lipcu 1943 zostają przewiezieni na Pawiak, ocaleni w czasie selekcji, pracują obaj w warsztatach stolarskich. W lipcu 1944 uciekają z Pawiaka, ukrywają się u znajomego oficera AK. Przez kilka dni biorą udział w Powstaniu Warszawskim, organizują kryjówkę w zburzonej kamienicy, tam zastaje ich wejście Rosjan. W 1950 roku Jakub i Józef emigrują do Izraela.

 • after Warsaw uprising, 1944, Warsaw Ghetto Uprising, 1943, Warsaw uprising, 1944, in the ghetto, deportation
 • German operations, business, private life / daily life
 • atmosphere, author, the rich, underground movement, hideout, housing, air raid, Germans, survivors, Poles, aid, rescue attempts, entrepreneurs, craftsmen, selection, the 'Aryan' side, Shops, death, awareness of Holocaust, prison, around the author, deportation, private life, Jews
 • Str. 10 – 11
 • Related places:

  • Dzielna 24/26

   Irena Sendlerowa po aresztowaniu przez gestapo 20.10.1943 zostaje uwięziona na Pawiaku.

  • Dzielna 24/26

   Irena Sendlerowa po aresztowaniu przez gestapo 20.10.1943 zostaje uwięziona na Pawiaku.