Given name: Leon Family name: Arnold

 • NO
 • Male
 • Leon
 • Arnold
 • 1910-00-00
 • Lwów
 • Yes
 • Not in Warsaw
 • Lwów – ul. Szkarpowa 3, ul. Kościelna 8, ul. Tkacka 18
 • Warszawa – ul. Wspólna 18, ul. Wspólna 67, ul. Śliska, Krakowskie Przedmieście, ul. Kolejowa, Żoliborz, Wola, ul. Królewska, ul. Krzywe Koło 14, Nowy Świat, Podkowa Leśna, Milanówek, Baden-Baden
 • Jewish
 • good
 • on surface , in an apartment
 • money
 • delation/denunciation, looting, blackmail/"szmalcowanie" resulting in buying out
 • Jego rodzice, Wilhelm i Anna Arnoldowie, są właścicielami dużej lwowskiej restauracji. Leon i jego żona Fryderyka z Beiglów są właścicielami sklepu z częściami samochodowymi. Leon jest zapalonym sportowcem, uprawia zapasy, lekkoatletykę oraz piłkę nożną. Gra w żydowskiej drużynie piłkarskiej Hasmonea. Dobrze mu się powodzi. W czasie okupacji radzieckiej Leon zostaje uprzedzony o konfiskacie sklepu; żyje potem ze sprzedaży ocalonych części. Po wkroczeniu Niemców pracuje w niemieckich garażach wojskowych (Heereskraftpark, w skrócie HKP), co chroni przed zesłaniem do obozu nie tylko jego, ale i jego żonę. W 1941 przenoszą się na teren getta. 8 września 1942 wyjeżdżają do Warszawy; znajomy pomaga im kupić aryjskie dokumenty. W październiku Fryderyka zostaje zatrzymana przez Niemców i wkrótce potem rozstrzelana. Do wybuchu Powstania Warszawskiego Leon i Henryk zmieniają kilkanaście razy kryjówki, bywają wielokrotnie zagrożeni aresztowaniem. Obaj biorą udział w walkach powstańczych, po ich zakończeniu zostają deportowani do obozów niemieckich. W Leon jest w Baden-Baden, Henryk wraca do Warszawy, wkrótce jednak przyjeżdża do ojca. Leon Arnold umiera w listopadzie 1996 roku.

 • Warsaw Uprising, deportation
 • administrative, Germans operations, Poles operations, underground activity, housing, help, blackmail, "szmalcownictwo", private/everyday life
 • atmosphere , children, hosts, Polish underground movement , contacts with other Jews , costs, Polish Police, individual help , one-off help, housing assistence , help from Jews, material help , outside of Warsaw, blackmailer/ "szmalcownik", sent to work in Germany, with Aryan documents , acquaintances
 • Cz. 5 filmu