Given name: Artur Family name: Arkin

 • NO
 • Male
 • Artur
 • Arkin
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • getto ul. nieznana; Nowogrodzka 29
 • Jewish
 • in an apartment
 • Był w getcie. Wychodził z placówką do pracy po stronie aryjskiej. Na ulicach spotykał się z Agnieszką Wróblewską, która dostarczała mu żywność i pieniądze. Ustalił też z nią plan ucieczki z getta. Po stronie aryjskiej zamieszkał z bratem Wiktorem na Nowogrodzkiej u Karola Schonfelda. Po aresztowaniu Karola, musieli obaj opuścić mieszkanie.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • Poles operations, housing
 • contacts with other Jews , housing assistence