Given name: Bronisław Family name: Anlen

  • NO
  • Male
  • Bronisław
  • Anlen
  • No data
  • Jewish
  • W czasie okupacji korzystał z pomocy Władysława Smólskiego.

  • Poles operations, help
  • other help, long-lasting help