Given name: Ewa Family name: Altenberg

 • YES
 • Female
 • Ewa
 • Altenberg
 • 1922-11-29
 • 1944-1945
 • Warszawa
 • Auschwitz
 • No
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Solna 19
 • Jewish
 • secondary
 • Pochodziła z bogatej rodziny żydowskiej. Była najmłodsza, miała 4 siostry i brata. W czasie wojny uczyła się na tajnych kompletach, jednym z jej nauczycieli był Ludwik Hirszfeld.
  Nie chciała zostawić rodziców i nie zdecydowała się na wyjście z getta. W czasie powstania w getcie wywieziona z rodzicami i najstarszą siostra Gutą na Majdanek, potem do Auschwitz, gdzie zginęła w ostatniej selekcji.

 • teachers, study/teaching/learning