Given name: August Family name: Albers

 • NO
 • Male
 • August
 • Albers
 • 1910-03-09
 • Wangeroode
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • ul. Dzielna, Pawiak
 • German
 • on surface
 • other danger
 • SS-Scharführer, później SS-Oberscharführer w więzieniu na Pawiaku. We wrześniu 1943 wyciąga z miejsca egzekucji Ludwika Dobrzańskiego; pyta, kto zna biegle niemiecki. Ludwik zgłasza się, Albers go egzaminuje i zatrudnia na oddziale 7 jako tłumacza i pisarza.

 • administrative, Germans operations
 • Gestapo/gendarmerie