Given name: Mieczysław Family name: Agopsowicz

 • NO
 • Male
 • Mieczysław
 • Agopsowicz
 • Von Agopsovitsch, Agapsanas
 • około 1890
 • No data
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Polna 52
 • German
 • higher
 • on surface
 • other, money, goods
 • Inżynier, Volksdeutsch; jest z pochodzenia Niemcem W grudniu 1939 proponuje Tadeuszowi Obremskiemu, że przejmie jego firmę w zarząd komisaryczny. Obremski się zgadza, nie mając innego wyjścia; osoba komisarza chroni firmę, tak jest bezpieczniej. Agopsowicz nie zna się na branży skórzanej, zostawia jednak Tadeusza i jego braci na stanowiskach; zależy mu tylko na pieniądzach. Daje mu to też możliwość przeprowadzania większych operacji: rekwiruje towary innym Żydom, sprzedaje je na lewo. Bezustannie wyłudza obuwie firmowe i rozdaje je Niemcom, dzięki czemu buduje sobie sieć znajomości. Załatwia dla firmy Obremskich miejsce na liście fabryk kontyngentowych. Sprawia też, że fabryka dalej funkcjonuje, mimo zamknięcia getta, co zapewnia Obremskim i ich rodzinom środki do życia. Traci stanowisko komisarza, kiedy fabryka zostaje zlikwidowana, w czasie Wielkiej Akcji w 1942.

 • before Ghetto , in the Ghetto, deportation
 • administrative, economic, collaboration, Ghetto liquidation, housing, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, commerce, contacts with other Jews , costs, work, acquaintances
 • Str. 86 – 88