Given name: Irena Family name: Adamowicz

Pochodziła z polskiej arystokratycznej rodziny. Przed wojną należała do harcerstwa, utrzymywała kontakty z Hacszomer...

  • From home: nieznane
  • Variant names: ps. Jadzia