W najstraszniejszych dniach końca I akcji, w c...

 • YES
 • W najstraszniejszych dniach końca I akcji, w czasie wielkich selekcji, które odbywały się w ogrodzonym czworoboku ulic Gęsia, Smocza, Śliska, Zamenhofa w przeciągu jednego tygodnia wyciągnięto i wywieziono do Treblinki ponad 100 tysięcy ludzi. W tym czasie, w domu przy ulicy Nowolipki 68, ukryto nie tylko dokumenty ale również ludzi. W zamaskowanej klasie byłej szkoły Borochowa- poza Lichtensztajnami- ukrywali się również inni pracownicy kuchni dla dzieci i jeszcze kilku ludzi ze społecznego aktywu a wśród nich Ringelblum i Hersz Wasser z żonami jak również były dyrektor naczelny Keren Kajemet Polsce, Eliezor Lipe Bloch

 • Ostatnie dnie I akcji
 • deportation
 • social/communal
 • address, activists, hideout, selection
 • s.201,202
 • Wszyscy ukryci w domu nr.68 Nowolipki przeżyli pierwszą akcję

 • Related people:

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...

  • Wasser Hersz

   A Master of Arts. Ringelblum's Archive secretary. Belonged to the executive authority of the Archive's committee (he...

  • Seksztajn- Lichtensztajn Gela

   Israel Lichtensztajn's wife. A painter. In the Warsaw ghetto; she was about 30 years old when she wrote her farewell...

  • Lichtensztajn Israel

   He worked in a kitchen for children in the Borchow school building at Nowolipki Street No. 68; he took care of writt...

  • Bloch Eliezor Lipe

   The former managing director of Jewish National Fund in Poland. He was in the ghetto. At the end of the First Action...

  Related places:

  • Nowolipki 68

   Here a kitchen for children managed by Israel Lichtensztajn was placed. Also here, on 3 August 1942, a part of the R...