Sprawozdanie z kontroli w Towarzystwie Ochrony...

 • YES
 • Sprawozdanie z kontroli w Towarzystwie Ochrony Zdrowia "TOZ": Toz powstał w 1922 roku. W czasie wojny prowadził swą działalność przy ścisłej współpracy z KOM, któremu formalnie podlega. Do września 41r. TOZ nie miał kontaktu z Radą Żyd. Po 1-09-41r. na skutek decyzji Przewodniczącego Judenratu TOZ otrzymuje opał dla kąpielisk (12 ton mies.) W październiku 40r. TOZ na skutek ustnego polecenia Niemieckiego Komisarza Ubezpieczalni Społecznej przejął lecznictwo ubezpieczonych wśród ludności żyd.(w myśl ustnego zlecenia Ubezp. Społeczna ma płacić TOZ-owi 10 tys. zł mies., a ubezpieczeni za poradę 20-30 gr.). [Od września 40r., gdy utworzono Wydział Lecznictwa ŻSS, dwa biura TOZ (na Pradze i w poł. dziecnicy W-wy)przeszły pod opiekę Wydziału]. Każdy chory, zgłaszający się do Wydziału Pomocy Lekarskiej Gęsia 45 otrzymuje bon uprawniający do korzystania z pomocy ambulatoryjnej lub pomocy lekar. w domu. Ambulatoria prowadzą ewidencję na podstawie bonów pacjentów. Opłata za poradę w ambulatorium --od 1 do 5 zł.Mieszkańcy punktów są zwolnieni od opłat. Dzieci z punktów dożywiania leczone są bezpłatnie na podstawie kwalifikacji lekarza. Ambulatorium przy Gęsiej 43 zatrudnia 35 lekarzy i 10 pielęgniarek. Ambulatorium jest deficytowe (ok. 7 tys. mies. deficytu z tego tytułu). 40 lekarzy i 40 pielęgniarek jest kierowanych przez TOZ do obłożnie chorych. Za wizytę lekarza płaci się 7 zł, za pielęgniarkę -- 4-5 zł. Opłata w ambulatorium analitycznym -- od 3 do 6 zł. Toz nie posiada prawa do prowadzenia apteki (czynione są w tym kierunku starania), ale posiada rozdzielnię leków gotowych. Leki do rozdziału pochodzą z zakupów po cenach kontyngentowych na wolnym rynku i z darów zagranicznych. Uzupełnianie magazynu rozdzielni należy do działu gospodarczego (a więc siły niefachowej). Od pocz. grudnia 39r. Toz wraz z Jointem i Komisją Koordynacyjną organizował kuchnie dla dzieci (w budynkach szkół). W lutym 41r. wszystkie kuchnie dziecięce zostały scentralizowane w Centosie (także i te, które należały do Toz-u), a Toz przejął opiekę sanitarną nad wszystkimi kuchniami dziecięcymi. 11 lekarzy i 15 pielęgniarek odwiedza każdą z 23 kuchni i 10 ognisk 2-3 razy tygodniowo, bada dzieci i personel (każde z dzieci ma kartę zdrowia). W końcu miesiąca lekarz przedkłada sprawozdania z każdej kuchni. Z ramienia Toz-u kuchnie dziecięce odwiedza także lekarz- inspektor i naczelna higienistka. W referacie kuchni dla dorosłych zatrudnionych jest 4 lekarzy (każdy ma pod opieką ok. 15-18 kuchni, kuchnie odwiedza lekarz raz w tyg.). Koordynacja pracy z Wydziałem Kuchen Ludowych jest rozluźniona. Zgodnie z uchwałą powziętą przez egzekutywę Komisji Opieki nad Uchodźcami przy Radzie Żyd. opiekę sanitarną nad uchodźcami powierzono Toz-owi. W marcu 40r. powołano do życia Wydział Walki z Epidemiami przy Toz-ie (działał do stycz. 41). Przejął on opiekę nad uchodźcami, którzy przebywali w punktach podlegających ŻSS (punktami gminnymi opiekował się powołany przez Gminę Sanitariat). Pracowało wówczas 6 lekarzy i 10 pielęgniarek. W listop. 41r. z chwilą powstania Kom. Opieki nad Uchodźcami przy Radzie Żyd. cała opieka została przekazana Toz-owi. Punkty podzielono na 22 rejony. Każdy rejon obsługiwany jest przez 1 lekarza i 1 pielęgniarkę. Ogółem zatrudnionych 26 lekarzy i 27 pielęgniarek. W lutym 41r. powstał Centralny Referat Sanitarny. 1-2 sanitariuszki społeczne lustrują brudne mieszkania, przydzielają środki dezynfek., udzielają porad. Lustrowanych jest ok. 50 domów mies. Latem 41r. liczba sanitariuszek powiększyła się do 24 (+ 6 sanitariuszek z ramienia Wydz. Zdrowia Gminy). Od paź. 41r. sanitariuszki społeczne przeszły na etat Toz. Toz prowadziło ognisko dla dzieci ze środowisk gruźliczych (brak adresu).

 • listopad 1941
 • styczeń 1942
 • in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • address, pharmacies, CENTOS, prices, ill, children, Judenrat, communal kitchens, physicians, medicine, medical, Germans, care / social welfare, TOZ, refugees, ZSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 92, s. 1-49
 • Related people:

  • Goldfarb M.

   Inspector in the Control Section of the Jewish Social Self-Help (ZSS). In October 1941, he carried out an inspection...

  • Wajnman I.

   An inspector in the Control Section of the Jewish Social Self-Help (ZSS). In October and November 1941 helped Goldfa...

  • Kenigstein M.

   The president of the Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland board (since 13 Nov...

  • Mesz Unknown

   deputy chairman of the board of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Po...

  • Finkielsztejn N.

   Treasurer of the Board of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland)...

  • Rosenblum J.

   A secretary of the Board of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland...

  • Wyszewiański Sz.

   A member of the TOZ board (the Central Organization for Orphan Care) (from 13 November 1940 until at least January-M...

  • Rudnicki J.

   Member of the Board of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland) (fr...

  • Neustadt L.

   The trustee of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland) from 13 Nov...

  • Wohl Unknown

   A doctor. A member of the management of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Populati...

  • Mitz Unknown

   doctor, board member of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland) -...

  • Braude -- Hellerowa Anna

   A member of the TOZ board (the Central Organization for Orphan Care) - from 13 November 1940, at least to January-Ma...

  • Chain J.

   a board member of TOZ (from 13 November 1940 until at least January-March 1942); at the same time a member of the Bo...

  • Czerski Unknown

   1. Member of Central Provisioning Commission [of the Judenrat] - until December 1941; 2. Board member of the TOZ (Th...

  • Thursz M.

   Secretary of the Board of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland)...

  • Winawer Unknown

   A doctor - inspector of the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland). O...

  • Bałaban Unknown

   A nurse. Public health expert in-chief, who on behalf of TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Je...

  • Lewinowa Z.

   She took the lead of the Patronage at the circle for children from tubercular environment (ran by the TOZ - The Soci...

  • Harc Unknown

   On behalf of the TOZ (the Central Organisation for Orphan Care) he categorized the sick people (especially consumpti...

  • Szwalbe M.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.) W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Spr...

  • Feldwurm J.

   an intendant at the TOZ building (Gesia Street No. 43) - January 1942

  • Korzeniowa Unknown

   A cashier of the Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland (TOZ) - January 1942.

  • Kaliska Unknown

   A cashier of the Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland (TOZ) - January 1942.

  • Rabinowicz Unknown

   A cashier in the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland) until January...