Łaja Ruchla Adler została zatrzymana 10 marca...

  • NO
  • Łaja Ruchla Adler została zatrzymana 10 marca 1941 przez żołnierzy niemieckich na ul. Żoliborskiej. Zeznała, że cztery tygodnie wcześniej wyszła z getta, ponieważ jej rodzina była w krytycznej sytuacji materialnej. Przebywała u znajomych, Tykocińskich zam. Otwock ul. Szkolna 39. Drogę do Otwocka i z powrotem pokonała pieszo. 20 marca przewieziona do więzienia na Daniłowiczowskiej, zwolniona 28 lipca. 25 sierpnia skazana na 4 miesiące więzienia, kara została uznana za odbytą przez areszt tymczasowy.

  • 1941-03-11
  • in the Ghetto
  • Germans operations, private/everyday life
  • stranger, acquaintances