Dom, w którym mieszkała rodzina Wakszlak zosta...

 • YES
 • Dom, w którym mieszkała rodzina Wakszlak został włączony do getta, więc mieli szczęście. W pewnym momencie w mieszkaniu było ich 18 osób – przyjechała rodzina spod Warszawy, przesiedlona do getta. Potem po prostu zniknęli. Frieda i jej siostra Estera chodziły w getcie na tajne komplety, uczyły się. Miały też lekcje tańca –w tym samym dom mieszkała nauczycielka.
  Co wieczór ojciec czytał im książki w jidysz – Szolem Alejchema, Pereca.

 • 1940-00-00
 • 1942-00-00
 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • study/teaching/learning, private life
 • Related people:

  • Aaron Frieda Fredzia

   Ojciec był jubilerem, przed wojną mieszkali w Warszawie na ul. Miłej 58, potem Nowolipkach 47. Miała o 1,5 roku młod...

  • Wakszlak Symcha Samek

   Pochodził z Pińczowa. Był chemikiem i jubilerem, prowadził własny warsztat jubilerski (w mieszkaniu). Żonaty z Michl...

  • Laughlin Estera Estelle

   Ojciec był jubilerem, przed wojną mieszkali w Warszawie na ul. Miłej 58, potem Nowolipkach 47. Miała o 1,5 roku star...

  Related places: