Celnikier ukrywał się w jamie w ziemi, czasem...

 • NO
 • Celnikier ukrywał się w jamie w ziemi, czasem znajomy Polak baptysta przynosił mu trochę chleba

 • lato 43
 • wrzesień 43
 • Poles operations, help, private/everyday life
 • material help
 • 62,63
 • Related people:

  • Celnikier Aleksander

   He lived in the ghetto in Nowolipie, he lost the whole family. He fought in the uprising, 27 April 1943 he went thro...