Relacja 301-2846; w Archiwum ŻIH; autor: Lajb Rochman; tytuł: bez tytułu

 • Lajb
 • Rochman
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Yiddish
 • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl