Izabelin From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Izabelin
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • Poles operations, housing, help
  • other help, monastery/church, Polish underground movement , Jewish underground movement
  • Ignacy Narbutt zimą 1941 roku zamieszkuje u rodziny jednej z sióstr z Lasek w Izabelinie. Siostry z Lasek dowożą mu jedzenie.

  • 85