internat szkoły pielęgniarskiej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • internat szkoły pielęgniarskiej
  • Poles operations, housing, help
  • children, other help, Polish underground movement , help from other organisation , with Aryan documents
  • Zygmunt Rytel umieścił starszą córkę Bruno Rotmana, Niną, w internacie szkoły pielęgniarskiej.

  • 6