Rada krakowska organizuje kilkakrotnie zbiórkę...

 • YES
 • Rada krakowska organizuje kilkakrotnie zbiórkę ubrań i bielizny dla pracowników obozów.

 • 1942-00-00
 • outside of the ghetto
 • social/communal
 • Judenrat, camps, care / social welfare
 • Część II: Organizacja niemieckich przedsiębiorstw w gettach.
  Problemy
  finansowe ŻSS. Wy-siedlenia z getta krakowskiego do obozów zagłady,
  starania autora o uchronienie pracowni-ków ŻSS. Likwidacja ŻSS (1
  grudnia 1942 r.). Likwidacja getta krakowskiego, udział OD w ściganiu
  ukrywających się Żydów. Informacja o przebiegu likwidacji gett w
  Tarnowie, Rze-szowie, Bochni i Wieliczce. Pobyt autora w Warszawie
  podczas wielkiej akcji likwidacyjnej latem 1942 roku. Informacja o
  przebiegu likwidacji gett w Radomiu, Częstochowie i Lublinie. Warunki
  życia w obozie w Płaszowie. Wznowienie działalności ŻSS pod nazwą
  Centrali Po-mocy dla Żydów (Judische Unterstutzungstelle - JUS) w
  marcu
  1943 r. i jej funkcjonowanie do wiosny 1944 roku. Brak zakończenia
  pamiętnika.

  Autor był reżyserem teatralnym, podczas II wojny światowej
  przebywał w
  Warszawie i Kra-kowie pełniąc funkcję prezesa ŻSS. Od lata 1944 r.
  do
  wyzwolenia ukrywał się wraz z rodzi-ną. Po wojnie został potępiony
  przez
  opinię żydowską za prowadzenie działalności, która pomagała
  władzom
  hitlerowskim ukryć przed zagranicą rozmiary dokonanego ludobójstwa.
  Aresztowany w 1945 r. pod zarzutem kolaboracji, został uniewinniony i
  zwolniony z więzie-nia w 1946 roku. W 1957 r. wyjechał do Izraela.

 • s.50