Gdy wykryty przez policję przy ul. Nalewki 9 b...

 • YES
 • Gdy wykryty przez policję przy ul. Nalewki 9 bandyta strzelił i zranił policjanta, wszyscy mężczyźni z tego domu – 50 kilka osób- zostali aresztowani, a potem zastrzeleni.

 • 1939-11-13
 • 1939-11-13
 • before formation of the ghetto
 • German operations
 • address, Polish blue police, criminality, death, prison
 • Autor napisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Wiadomo, że nie doczekał wyzwolenia. Pamiętnik przekazali do ŻIH pisarze: Helena Boguszewska i Jerzy Kornacki.
  Autor opisuje w pamiętniku: oblężenie Warszawy w 1939 roku; początki okupacji niemieckiej, prześladowanie Żydów, łapanki na roboty przymusowe; utworzenie getta; opis życia codziennego w getcie: napływ przesiedleńców, głód, epidemia; wielką akcję wysiedleńczą latem 1942 r.; selekcje robotników w szopach; warunki życia w getcie szczątkowym; szantaże grożące Żydom po tzw. aryjskiej stronie; rolę policji polskiej i Żydowskiej Służby Porządkowej.

  Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 23-26, 95-96, 116-17, 140-142, 155-156, 178-179, 205-208 (fragmenty)

 • 8
 • bandytą był Pikus Zylberryng. Zraniony polski policjant zmarł. 21 listopada 1939 roku mimo wpłacenia 300 tys.zł kontrybucji zakładnicy zostali zastrzeleni.

 • Related people:

  • Sznapman Stanisław

   The author wrote his memoirs hiding on the so-called 'Aryan side'. It is well-known that he did not survive until th...

  Related places:

  • Nalewki 9

   Zaaresztowano tu 52 Żydów, zakładników za zabicie polskiego policjanta