Ubiegłej nocy rozstrzelano tylko siedmiu Żydów...

  • YES
  • Ubiegłej nocy rozstrzelano tylko siedmiu Żydów, tzw. żydowskich gestapowców. Co to ma znaczyć? Celowiej nie dociekać

  • druga połowa maja 42
  • druga połowa maja 42
  • in the ghetto
  • German operations, social/communal
  • collaboration, Germans, death
  • 350