Przeniesienie Domu Sierot z Krochmalnej na Chł...

  • YES
  • Przeniesienie Domu Sierot z Krochmalnej na Chłodną

  • październik 40
  • październik 40
  • before formation of the ghetto
  • administrative, social/communal
  • children, orphanages, street
  • 465