W Yom Kippur Niemcy ogłaszają utworzenie getta...

  • YES
  • W Yom Kippur Niemcy ogłaszają utworzenie getta w Warszawie. Wiadomość ta jest rozgłaszana poprzez głośniki umieszczone na placach i skrzyżowaniach. Ogłoszono, że 16 października cała populacja żydowska będzie musiała przenieść się do wyznaczonej dzielnicy. Dzielnica ta zostanie otoczona murem o wysokości 3 metrów, zbudowanym przez Żydów i za ich pieniądze. Bramy getta były strzeżone dzień i noc.

  • before formation of the ghetto
  • administrative, German operations
  • street
  • 21-22
  • Related people: