Łódzkie getto - piekło dla 100.000 nieszczęsny...

 • NO
 • Łódzkie getto - piekło dla 100.000 nieszczęsnych Żydów, którzy nie wyjechali, póki bramy miasta były otwarte - jest odstraszającym przykładem dla Żydów krakowskich, którzy starają się opuścić miasto na czas.

 • 1940-08-26
 • before Ghetto
 • atmosphere , outside of Warsaw
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 168
 • Related people:

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...