Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Leszno
  • koło synagogi
  • in the ghetto
  • business
  • Shops
  • miejsce między synagogą a byłą kawiarnią "Sztuka", gdzie wychodzili do pracy robotnicy z szopu Nussa w okresie po I akcji

  • s.23