Leszno From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Leszno
  • 66 m.5
  • in an apartment
  • before the war, in the Ghetto
  • housing
  • atmosphere
  • Duże, wygodne mieszkanie rodziców Waltera Saltzberga. Walter Saltzberg mieszka w nim wraz z bratem i rodzicami.