Given name: Bela Family name: Lewental

  • NO
  • Female
  • Bela
  • Lewental
  • Chipner
  • Janina Baraniecka
  • No data
  • Jewish
  • W czasie okupacji kupiła fałszywe dokumenty wyprodukowane przez Zygmunta Mieczysława Sekułę.

  • administrative