Given name: nieznane Family name: Szel

  • NO
  • Male
  • nieznane
  • Szel
  • Kozłowski
  • Not in Warsaw
  • Bielsko lub Chorzów ul. nieznana
  • Żoliborz ul. nieznana
  • W Bielsku, Chorzowie lub okolicach miał sklep lub manufakturę tekstylną. Był odbiorcą fałszywych dokumentów produkowanych przez Zygmunta Mieczysława Sekułę. Jego syn, Zygmunt Kozłowski (16-17 lat) pracował jako goniec dyrekcji Radia w Warszawie. Obaj wyszli z getta i mieszkali na Żoliborzu. Żona i córka zginęły w getcie. Szel przychodził osobiście do Sekuły po dokumenty, w ciągu dwóch lat odebrał 50-60 kompletów.