Given name: Janosik Family name: Majzan

  • NO
  • Male
  • Janosik
  • Majzan
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Właściciel składu desek na Wolskiej 66/68. W czasie wojny, w jego składzie była sortownia szmat. Przychodzili tam do pracy Żydzi z getta. Od Majzana dostawali (kupowali?) fałszywe dokumenty produkowane przez Zygmunta Mieczysława Sekułę.