Relacja 301-5837 w Archiwum ŻIH

 • Zygmunt Mieczysław; Romuald
 • Sekuła; Piórkowski
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Autor produkował fałszywe dokumenty aryjskie w latach 1941-43. Wymienia nazwiska dwóch głównych odbiorców. Drugie pismo dotyczy poszukiwania Żydów, którzy byli odbiorcami fałszywych dokumentów od Janosika Majzana i Szela vel Kozłowskiego. Trzeci dokument jest poświadczeniem składanym przez Romualda Piórkowskiego, że Zygmunt Sekuła produkował własnoręcznie fałszywe dokumenty. Piórkowski wymienia nazwiska trzech osób, które odebrały dokumenty.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl