ulice nieznane po stronie aryjskiej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • ulice nieznane po stronie aryjskiej
  • in an apartment
  • deportation
  • housing
  • Różne mieszkania, w których mieszkali po stronie aryjskiej Alicja Haskelberg z synem i Mieczysław Kronsilber z córką.