Szmugiel w getcie warszawskim (Smuggling in the Warsaw Ghetto)

  • Mojżesz
  • Passenstein
  • Biuletyn ŻIH nr 26
  • 1958
  • reportage
  • yes
  • yes