Relacja 301-6764 w Archiwum ŻIH

 • Marian
 • Brzozowski
 • account/testimony, personal accounts
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Autor w czasie okupacji pracował jako stolarz w firmie Rudolf Bracia na ul. Nowolipki 52/54. Firma mieściła się na terenie getta. W firmie poznał Zygmunta Tykulskiera z PPS i nawiązał z nim kontakt Po pewnym czasie Tykulskier poznał go ze swoim dowódcą "Kowalem" (Epfelbaum). Autor przenosił do getta fałszywe przepustki, broń i amunicję nabywaną nielegalnie od antyfaszysty z Fortu Bema. Wynajdywał również miejsca po stronie aryjskiej dla Żydów przekazywanych mu przez Tykulskiera. Brał udział w napadzie na młyn niemiecki na ul. Św. Jacka, skąd został ukradziony samochód z 9 workami mąki. Mąka została przerzucona do getta. W końcowym okresie walk w getcie, brał udział w wyprowadzaniu kanałami ok. 40 osób, ocalałych bojowców. Od 7.04.1943 r. był komendantem PAL na terenie Woli i Powązek. Walczył w powstaniu warszawskim.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl