Relacja 03/2888; w Archiwum Yad Vashem

  • Regina
  • Kenigswein
  • account/testimony
  • after the war
  • Hebrew, Polish
  • Regina Kenigswein, z domu Sobol, rocznik 1914. Córka Szmula (Samuela) Sobola, przed wojną dostawcy warszawskiego ZOO, zaprzyjaźnionego z dyrektorem Żabińskim. Kenigsweinowie zajmują się w getcie szmuglem, wychodzą na aryjską stronę przed powstaniem. Ukrywają się na Woli z dwojgiem dzieci, najmłodsze dziecko Regina podrzuca do sierocińca. Prosi Jana Żabińskiego o pomoc; Żabiński ukrywa przez pewien czas rodzinę w ZOO, później umieszcza Kenigsweinów i ich dzieci w innych kryjówkach. W sierpniu 1944 Regina i jej mąż biorą udział w powstaniu. Ukrywają się w bunkrze po upadku powstania, zostają rozdzieleni, po wkroczeniu Rosjan do Warszawy odnajdują się, odzyskują dzieci; zajmują się handlem. Przenoszą się do Dzierżoniowa. Szmul umiera nagle w 1948 roku. W 1957 Regina z dziećmi emigruje do Izraela.
    Relację opracowała w 1966 w Izraelu M. Mariańska.