Wołyńska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Wołyńska
  • attic
  • deportation
  • hideout
  • Strych w domu na Wołyńskiej, gdzie, po akcji w końcu sierpnia 1942 r., trafiła Alicja Haskelberg z synem.