Solna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Solna
  • 19
  • before formation of the ghetto, in the ghetto
  • private life / daily life
  • private life
  • Mieszkanie rodziny Altenberg - zarówno przed wojną jak i w getcie.