Śnieżna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Śnieżna
  • Ghetto Uprising
  • underground activity, housing, "szmalcownictwo"
  • Jewish underground movement , blackmailer/ "szmalcownik"
  • Edelman's and Rozowski's hideout

  • 75