Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Saska Kępa
  • on surface
  • help, work, private/everyday life
  • atmosphere , children, other help, contacts with other Jews , help from Jews, material help , work, acquaintances
  • Paweł Chochman śpiewa na podwórkach z kolegami z grupy papierosiarzy; spotykają dwóch chłopców żydowskich.

  • Str. 78 – 79